Yoi Yoshida

From Nawapedia
Jump to: navigation, search
Yoi Yoshida


Yoshida (吉田) family name, Yoi (よい) first name, female,

Activities

Female Kinbakushi in Tōkyō. Co-owner with Bingo Shigonawa of Bar –UBU- and -Mitsu- in Shinjuku. Since 2009, producer of "O-Nawa Asobi", the “Onna Matsuri” female bakushi festival, and the “Diamuchi (whip) play” event. Owner of Good-Studio (Enma), Kabukicho Shinjuku 2007-2011, a salon for bondage lovers.

Alternate Name(s)

吉田よい(Japanese),

Biography

2007: Opened Good-Studio, Kabukicho Shinjuku.

Jun 6 2009: Organized first Ōnawa asobi event.

Nov 27 2009: Good-Studio. Organized Ōnawa asobi winter camp.

Jan 24 2010: Ichninawa-kai sponsored Fuyubaku rope festival (3rd Kaiki Bakunawa-en) at Module club, Shibuya. Cast: Miya, Yoi Yoshida, Yuna, Yuri, Kanda Tsubaki, Norio Sugiura, Kinoko Hajime, Kari, Ni~yan, SHIMA Malphas, Umitsuki Kurage, Hiko, Shishiwaka, YAGIE, Kasumi Hourai, Bingo Shigonawa, Shigure, Ero Ouji, Tennokai, Otonawa, Akira Naka.

Feb 2010: Performed at “Justification of Faith”, ARCADIA TOKYO, and "Tokyo Hashitanai Capital”, Loft Plus One.

Mar 13 2010: Organized Onna Matsuri “Sakura no en”, Good-studio. Cast: Chii, Mia & Kyohana, Hiyoko & Ichi, Yoi Yoshida & Miu, Kanan, Aoi Sayo & Shino, Kasumi Hourai & Ryo.

Nov 13 2010: Ōnawa asobi, Good-Studio. Cast: [[Ranki Kazami], Kasumi Hourai, Bingo Shigonawa, Nagare Aotsuki, YAGIE, Nawanojyoh, Ero Ouji, Bingo Shigonawa, Yoi Yoshida and Asaro.

Nov 19 2010: Enma "Between the gloss” meeting, hosted by Yoi Yoshida, Bingo Shigonawa, Shuhei Kitagawa, Otonawa and TAIZO.

Jan 29-30 2011: Fuyubaku World Bondage event. Club Axxcis. Hosted by Midori. Cast: Esinem, Nawashi Murakawa, Shin, Charm, Steve Osada, Nagare Aotsuki, Ranki Kazami, Akira Naka, Kasumi Hourai, Yoi Yoshida, Umitsuki Kurage, Ero Ouji, Otonawa, Shigure, Bingo Shigonawa, Shishiwaka & Saotome Hiromi. MC Kanda Tsubaki.

Sep 23, 2011: Performed at The London Festival of the Art of Japanese Bondage (LFAJB).

Oct 3 2011: Performed at DX Kabukicho SM Live Show.

Nov 19-20 2011: Organised second Ōnawa asobi. Cast: Akira Naka, Ranki Kazami, Kinoko Hajime, Chiaki Kano, Kasumi Hourai, Shuhei Kitagawa, TAIZO, Ero Ouji, Otonawa, Bingo Shigonawa.

Jan 28 2012: Final “Between the gloss” meeting.

Feb 2012: Good-Studio Closed.

Feb 2 2012: Opened Bar –UBU- with Bingo Shigonawa.

Mar 10 2012: Commenced rope bondage workshops at Bar –UBU-, and organizes 2nd “Onna Matsuri” female bakushi festival. Cast: Yoi Yoshida & Koume, Towa & Yume, Hiyoko & Ranmaru, Miyu & Koitoguchi, Kanan & Shino, and Kasumi Hourai & Urushi.

Oct 12 2012: Jyohya Club 3rd anniversary. Cast: Kasumi Hourai, Bingo Shigonawa, Saikaku, Nawanojyoh, [Ranki Kazami]], Ero Ouji, Yoi Yoshida & Sayo Aoi, Nagare Aotsuki, Masayuki.

Nov 17-18 2012: Organised Ōnawa asobi at Studio Roppongi Club. Cast: Rei, Tatsuki Hanakiba, Masayuki, Shuhei Kitagawa, Bingo Shigonawa, Takasama, Sanji, Shishiwaka, Kanan, Nagare Aotsuki, Nawanojyoh, Takeshi Kenko, Ranki Kazami, Mikikoto, Yuuna, ‘Rope’, Yoshi, Kasumi Hourai, Ren Yagami, Otonawa, YAGIE, Ryou, Ero Ouji, Beniryuhana, Akira Naka.

Apr 21 2013: Organized Ōnawa asobi at DX Kabukicho. Cast: Asaro, Nuit de Tokyo, Silica, BBB, Ryou, Ero Ouji, Takumi Hyuga, Yoshi, Nawanojyoh, Bingo Shigonawa, Taka, Tesshin Doyama, Yoi Yoshida, Akuaku.

Oct 5-7 2013: Japanese Rope Bondage Festival, Australia. Cast: Aleni DV8, Avalon, Hebari, Kasumi Hourai, Ranki Kazami, Miss Gen, Mistress Silk, Nuit de Tokyo, Bingo Shigonawa, _S _, -Succubus-, Tatu, Vam, Yoi Yoshida, -Zero.

Oct 27 2013: Performed at 1st Anniversary party, MIX NUTS Fetish Bar, Sapporo. Cast: Morita Meshou, Nawanojyoh, Yoi Yoshida, Yuki Aya.

Nov 9-10 2013: Organised Ōnawa asobi 2013, Studio Roppongi Club. Cast: Yoshi-ki, Hiro, Shigure, Ryou, Mikikoto, Yoi Yoshida, Taka, Nawanojyoh, Asaro, Bingo Shigonawa, Kotatsu, Ama Tenuma Haru, Saikaku, ‘Rope’, Nara, Nagare Aotsuki, Towa, Kinoko Hajime, Ero Ouji, Takumi Hyuga, Motohiko.

Dec 25 2013: opened –mitsu-, sister bar to Bar –UBU- with Bingo Shigonawa.

Mar 9 2014: Organised 4th “Onna Matsuri” female bakushi festival, Club Secret, Higashi. Cast: Juusan Hana & Tomo, Yuki & Sami, Rei & Aya-ya, Aoi Sayo & Nao, Yoi Yoshida & Neri, Yorutsuki Ema & Anzu, Towa & Miyu, Kanan & Shino, Kasumi Hourai & Misaki Akari.

May 4 2014: Performed at “MASK” WakuWaku Bar 9259. Cast: Go Arisue, Otonawa, Kasumi Hourai and Yoi Yoshida.

Sep 28 2014: “Daimuchi play”, Miracle Theater, Shinjuku. Cast: Beniryuhana, Runami no Muchi-ya, Murasakioto, Bingo Shigonawa, Kokororyuu-hoshi Nana, Makoto Muchi, Yoi Yoshida.

Oct 26 2014: ‘’Baby Face Vol. 3’’, Club Saru, Nagoya. Cast: Nagare Aotsuki, Kasumi Hourai & Misaki Akari, Ama Tenuma Haru, Saki Kamijoo, Kinoko Hajime. Booth: Ero Ouji, Towa, Yoi Yoshida, Satoru Utsuo.

Nov 2 2014: 5th anniversary event, Jyohya Club, Osaka. Presented by Nawanojyoh: Akira Naka & Gorgone Santera, Kinoko Hajime, Kanan, Nagare Aotsuki, Ranki Kazami, Yoi Yoshida.

Nov 22-23 2014: Organised Ōnawa asobi 2014, Studio Roppongi Club. Cast: Kinoko Hajime, Kasumi Hourai, Ero Ouji, Bingo Shigonawa, Takumi Hyuga, Nawanojyoh, Towa, Koyuki, Kira, Ryou, Takasama, Kunimiya Jess, Nara, Yoi Yoshida, Nanashi, Oshima, Nuit de Tokyo, Tatu, Miss Gen, Hirama.

Selected Works

References

Notes

External Links